Home

Nieuws

17 jan om 19.30 uur in de infoschuur | vervolgsessie Participatie de Houtzagerij

Ingezonden door: admin Categorie: Algemeen Geplaatst op: 10-01-2019

Uitnodiging participatie inrichtingsplan veld 4, De Houtzagerij Beste bewoner(s) van de Houtzagerij, Graag nodigen wij u uit op donderdag 17 januari voor een toelichting op het inrichtingsplan voor de Houtzagerij. Dit naar aanleiding van afwijzing van het plan in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een aantal punten in het plan zijn bijgesteld op basis van de input en het verslag van de ALV. Wij vonden het jammer te horen dat het plan niet is goedgekeurd en willen hier graag met jullie over in gesprek. Aanvankelijk dachten wij dat het plan in combinatie met de toelichting, op een meerderheid van stemmen kon rekenen. Dit is door ons verkeerd ingeschat. Ook was de tijd tussen aanlevering van stukken en de ALV erg kort. In het vervolg komt er daarom nu altijd een moment om de verwerkingen, of keuzes om zaken niet te verwerken, in een bijeenkomst toe te lichten. Deze nieuwe gang van zaken hebben we ook besproken met het bestuur. U bent van harte welkom Donderdag 17 januari om 19.30 in de Informatieschuur (let op niet de Buurtschuur). Wij hopen dat we na het bijstellen van het plan, nadere toelichting en een gesprek met elkaar tot een gedragen inrichtingsplan komen. Met vriendelijke groet, Gemeente Almere

Meld je aan. Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019!

Ingezonden door: admin Categorie: Algemeen Geplaatst op: 18-12-2018

Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019! Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Voor de verkiezing van een nieuw bestuur zal op 7 februari 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019. Aanmelden als kandidaat voor een rol binnen het bestuur kan door een e-mail te sturen naar  bestuur@nobelhorst-zuid.nl; Vermeld minimaal de volgende informatie: volledige naam, woonadres, korte motivatie en een foto. Een voordracht van de kandidaten zal uiterlijk 14 januari 2019 geschieden middels publicatie op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Het bestuur houdt op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst, ook voor geïnteresseerden voor de ledenadministratie of werkgroepen.Informatiebijeenkomst is in ''het Voorhuis'' van de Melkfabriek aan de Marie Curielaan 3. Inloop om 19.45 uur, start 20.00 uur.  Aanvullende informatie;  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar; Alleen leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kunnen zich kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur; De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat ten minste uit 3 leden en maximaal 9 leden bestaat; Een bestuur bestaande uit minimaal 1 bestuurslid uit elk veld verdient de voorkeur; De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden; Het nieuw gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies (voorzitter, secretaris en penningmeester), een voorkeur mag je bij aanmelding opgeven indien gewenst.

Pagina 1 van 7> >>
Volgende pagina: Buurtschap Zuid