Het Bestuur

Het bestuur, inclusief de taakverdeling:

  • Voorzitter: Anko Kuyt
  • Penningmeester: Gerard van der Nat
  • Secretaris: Lian van Os & Marco Broersma
  • Algemeen bestuurslid: Jeffrey Kruiskamp (tevens vicevoorzitter)

Heb je vragen of wil je graag iets bespreken met het bestuur? Stuur een e-mail naar: bestuur@buurtschap-zuid.nl.

---------------------------

Graag vragen wij jullie aandacht betreffende een wijziging in de bestuurssamenstelling en een oproep aan de leden inzake versterking van het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Lees hier het bericht.

We zien jullie reacties op de oproep met belangstelling tegemoet.

 

Vorige pagina: Vereniging Volgende pagina: De Ledenadministratie