Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van een vereniging is een verzameling regels en richtlijnen, die een aanvulling zijn op de statuten. Daarnaast worden ook de taken en bevoegdheden van de bestuursleden beschreven.
Het hebben van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar we vinden het belangrijk een aantal zaken vast te leggen.
In de statuten van de vereniging staan de belangrijkste regels over de gang van zaken van de vereniging. Alle overige zaken zijn aanvullend vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Daarbij gaat het om regels, richtlijnen en afspraken die je ook op korte- of middellange termijn kunt wijzigen. In tegenstelling tot wijzigingen in de statuten, hoef je voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement niet langs de notaris.

Bekijk hier het Huishoudelijk reglement

Vorige pagina: Naslagwerken Volgende pagina: Privacy Statement