Home

ALV donderdag 15 november!

Graag nodigen we je uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.

  • Datum: 15 november 2018
  • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
  • Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst

Op de agenda van deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update met diverse zaken en de voortgang van trajecten. De begroting 2019 incl. contributievoorstel, het huishoudelijk reglement en het participatieplan van De Houtzagerij zullen doorgenomen worden en ter stemming worden gebracht.

Machtiging: kan je zelf niet aanwezig zijn om je stem uit te brengen? Vul het machtigingsformulier in en machtig een ander om namens jou te stemmen.

-------------------------------------------------------

Belangrijk!
Ontvang je nog geen nieuwsbrieven? Heb je niet eerder je persoonsgegevens achtergelaten voor de ledenadministratie? Vul dan het formulier in!
Per adres in buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid en het innen van de (toekomstige) contributie. Per adres wordt er schriftelijk toestemming gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie.

Volgende pagina: Buurtschap Zuid