Home

Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019!

Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Voor de verkiezing van een nieuw bestuur zal op 7 februari 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

 • Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019
  • Aanmelden als kandidaat voor een rol binnen het bestuur kan door een e-mail te sturen naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl;
  • Vermeld minimaal de volgende informatie: volledige naam, woonadres, korte motivatie en een foto.
 • Een voordracht van de kandidaten zal uiterlijk 14 januari 2019 geschieden middels publicatie op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid.
 • Het bestuur houdt op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst, ook voor geïnteresseerden voor de ledenadministratie of werkgroepen.
  • Informatiebijeenkomst is in ''het Voorhuis'' van de Melkfabriek aan de Marie Curielaan 3. Inloop om 19.45 uur, start 20.00 uur. 

Aanvullende informatie; 

 • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar;
 • Alleen leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kunnen zich kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur;
 • De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat ten minste uit 3 leden en maximaal 9 leden bestaat;
 • Een bestuur bestaande uit minimaal 1 bestuurslid uit elk veld verdient de voorkeur;
 • De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden;
 • Het nieuw gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies (voorzitter, secretaris en penningmeester), een voorkeur mag je bij aanmelding opgeven indien gewenst.

-------------------------------------------------------

ALV donderdag 7 februari

7 februari 2019 staat de volgende Algemene ledenvergadering gepland.

 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst

Op de agenda van deze ALV staat de verkiezing van een nieuw bestuur voor Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Uiteraard worden t.z.t. nieuwe ontwikkelingen en updates en/of te stemmen punten toegevoegd aan de agenda. 
De officiële uitnodiging zal volgen. 

-------------------------------------------------------

Belangrijk!
Ontvang je nog geen nieuwsbrieven? Heb je niet eerder je persoonsgegevens achtergelaten voor de ledenadministratie? Vul dan het formulier in!
Per adres in buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid en het innen van de (toekomstige) contributie. Per adres wordt er schriftelijk toestemming gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie.

Volgende pagina: Buurtschap Zuid