Home

mrt 15, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Woensdag 23 januari bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan Nobelhorst. Een korte samenvatting van dit bezoek, inclusief de aangegeven aandachtspunten, is reeds gedeeld met de leden. Recent zijn wij samen met buurtschap Midden en Noord samengekomen met de gemeente Almere om de stand van zaken te bespreken. Een verslag vind je hier

jan 29, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Met trots kijken we terug op de nieuwjaarsborrel. Lees hier een kort verslag.

jan 26, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Woensdag 23 januari bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan Nobelhorst. Lees hier het verslag. 

jan 10, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Uitnodiging participatie inrichtingsplan veld 4, De Houtzagerij

Beste bewoner(s) van de Houtzagerij,

Graag nodigen wij u uit op donderdag 17 januari voor een toelichting op het inrichtingsplan voor de Houtzagerij. Dit naar aanleiding van afwijzing van het plan in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een aantal punten in het plan zijn bijgesteld op basis van de input en het verslag van de ALV. Wij vonden het jammer te horen dat het plan niet is goedgekeurd en willen hier graag met jullie over in gesprek. Aanvankelijk dachten wij dat het plan in combinatie met de toelichting, op een meerderheid van stemmen kon rekenen. Dit is door ons verkeerd ingeschat. Ook was de tijd tussen aanlevering van stukken en de ALV erg kort.
In het vervolg komt er daarom nu altijd een moment om de verwerkingen, of keuzes om zaken niet te verwerken, in een bijeenkomst toe te lichten. Deze nieuwe gang van zaken hebben we ook besproken met het bestuur.
U bent van harte welkom Donderdag 17 januari om 19.30 in de Informatieschuur (let op niet de Buurtschuur).

Wij hopen dat we na het bijstellen van het plan, nadere toelichting en een gesprek met elkaar tot een gedragen inrichtingsplan komen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Almere

dec 18, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019!

Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Voor de verkiezing van een nieuw bestuur zal op 7 februari 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

 • Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019. Aanmelden als kandidaat voor een rol binnen het bestuur kan door een e-mail te sturen naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl;
 • Vermeld minimaal de volgende informatie: volledige naam, woonadres, korte motivatie en een foto.
 • Een voordracht van de kandidaten zal uiterlijk 14 januari 2019 geschieden middels publicatie op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid.
 • Het bestuur houdt op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst, ook voor geïnteresseerden voor de ledenadministratie of werkgroepen.Informatiebijeenkomst is in ''het Voorhuis'' van de Melkfabriek aan de Marie Curielaan 3. Inloop om 19.45 uur, start 20.00 uur. 

Aanvullende informatie; 

 • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar;
 • Alleen leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kunnen zich kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur;
 • De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat ten minste uit 3 leden en maximaal 9 leden bestaat;
 • Een bestuur bestaande uit minimaal 1 bestuurslid uit elk veld verdient de voorkeur;
 • De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden;
 • Het nieuw gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies (voorzitter, secretaris en penningmeester), een voorkeur mag je bij aanmelding opgeven indien gewenst.
nov 13, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

23 november zal het mini bos worden gepland op de buurtkavel van Buurtschap Zuid. Bekijk hier de aanvullende informatie.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-tiny-forest 

okt 23, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Het bestuur bedankt alle leden die de vragenlijst hebben ingevuld! 108 reacties is een mooi aantal en inhoudelijk zijn er hele goede (zowel positieve als kritische) antwoorden gegeven.

Om op een eenvoudige wijze inzicht te geven zijn de antwoorden in een samenvatting weergegeven in verschillende diagrammen. Daarnaast hebben we in deze samenvatting een selectie opgenomen van de antwoorden op de diverse open vragen in de vragenlijst. Het bestuur zal (indien nodig samen met de werkgroepen) de gegevens analyseren, de antwoorden bespreken en de feedback waar nodig meenemen in de gang van zaken en te ondernemen acties. 

Heb je na het lezen van deze samenvatting vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl.

okt 14, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Graag nodigen we u uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.

 • Datum: 15 november 2018
 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst

Op de agenda van deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update met diverse zaken en de voortgang van trajecten. De begroting 2019 incl. contributievoorstel, het huishoudelijk reglement en het participatieplan van De Houtzagerij zullen doorgenomen worden en ter stemming worden gebracht.

aug 7, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Het verslag ''Algemene Ledenvergadering van 18 juli 2018'' staat online op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=algemene-leden-vergadering 

Ook is er aanvullende informatie geplaatst op de pagina ''Contributie''.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=contributie-incasso 

jul 20, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Op 18 juli jl. is er een ALV geweest om te stemmen over de realisatie van het Tiny Forest op de buurtkavel van Buurtschap Zuid. De werkgroep heeft een presentatie gegeven en de vragen van de aanwezige leden zijn beantwoord. 

Het Tiny Forest is goedgekeurd met een zeer ruime meerderheid van de stemmen. Het officiële verslag van deze ALV wordt zo spoedig mogelijk gedeeld.

Bekijk hier de presentatie. 

jul 13, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Graag vragen wij jullie aandacht betreffende een wijziging in de bestuurssamenstelling en een oproep aan de leden inzake versterking van het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Lees hier het bericht.

We zien jullie reacties op de oproep met belangstelling tegemoet.

jul 2, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Graag nodigen we je uit voor een ALV van de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid om te stemmen over een Tiny Forest op de buurtkavel van Buurtschap Nobelhorst Zuid.

 • Datum: 18 juli 2018
 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: De Buurtschuur (van Buurtschap Midden, Nobellaan 13) in Nobelhorst

Bekijk hier de uitnodiging

Tiny Forest informatie, klik hier

mei 6, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

23 april is er door een groep betrokkenen (Almere Hout) een vergadering georganiseerd ''Zorgen om Vliegveld Lelystad''. Hierbij de notulen (incl bijlage) van deze bijeenkomst.
Deze groep staat los van het bestuur, echter zullen wij informatie & uitnodigingen vanaf heden wel delen met jullie.

Notulen & Bijlage

mei 4, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Op 31 mei, 1 en 2 juni vindt de TKD plaats. Deze beurs voor grondverzetmaterieel is langs de weg van Nobelhorst naar de A6.

Lees hier de brief, opgesteld door TKD, met meer informatie over de beurs. De organisatoren van TKD willen graag dat deze brief zoveel mogelijk bewoners bereikt en heeft daarom o.a. ons gevraagd de brief te delen. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met TKD (staat vermeld onderaan de brief).

apr 26, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

7 leden van de werkgroep Tiny Forest hebben het plan vandaag afgerond en ingediend bij de Growing Green Cities Almere. Eind mei wordt bekend gemaakt of het plan gekozen is tot 1 van de 8 beste & leukste plannen.  

Bekijk het plan!

Meer informatie vind je hier op de pagina ''Werkgroep Tiny Forest''

okt 16, 2017
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

Vanaf maandag 16 oktober is de website voor het buurtschap Nobelhorst zuid actief!

10/16/2017
Volgende pagina: Buurtschap Zuid