Nieuws

Algemeen

apr 12, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

De avond4daagse staat weer op de agenda, dit jaar van 14 tm 17 juni 2022.

Lopen jullie mee? Bekijk de flyer.

apr 12, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Wist je dat er in de wijk volleybal traingen zijn voor kinderen vanaf 10 jaar? Bekijk de flyer.

mrt 17, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Op 4 februari bracht wethouder Veeningen een bezoek aan Nobelhorst en sprak met vertegenwoordigers van de drie buurtschappen.

Eén van de gespreksonderwerpen was het ontbreken van welzijnsvoorzieningen in Nobelhorst.
Opbouwwerker Clé Burger van stichting de Schoor gaf een toelichting op haar advies “vernieuwend welzijn in Almere Hout” wat zij in opdracht van de gemeente Almere heeft opgesteld.

Bij de start van de ontwikkeling van Nobelhorst was het niet de bedoeling dat taken die in de rest van de stad bij welzijnsorganisatie de Schoor liggen overgenomen zouden worden door de buurtschappen. We hebben ook al eerder aangegeven dat dit niet iets is wat door de buurtschappen opgepakt kan worden, omdat dit een specialistische aanpak vergt. De gemeente zou hier ook een rol in houden.

Denk hierbij aan armoede bestrijding, beginnende jeugdzorg ed. Clé maakt onder andere een punt dat er binnen Nobelhorst niets is geregeld of op de planning staat om dit te organiseren binnen het sociaal domein en dat zij zich met name zorgen maakte rondom de jeugd tussen 10 en 16. Dit heeft de potentie om uit te groeien tot een probleem binnen een jaar of 3-4. Het nieuwe college van B&W zal met de uitkomsten van het advies aan de slag moeten gaan.

mrt 17, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Nobelhorst: wonen op een bouwplaats of bouwen in een veilige en aangename woonwijk?

Document met aandachtspunten.

mrt 1, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

De uitnodiging voor de  Webinar - advies vernieuwend welzijn Almere Hout.

Datum: woensdag 2 maart 2022 van 19.30-21.00 uur.

Aanmelden: cburgers@deschoor.nl 

Iedereen is welkom.

---------

Hoe is de sociale infrastructuur in Almere Hout en in Nobelhorst tot ontwikkeling gekomen?

Wat kan hieruit afgeleid worden voor de toekomst?

Afgelopen jaar heb ik in opdracht van de gemeente en De Schoor de sociale infrastructuur van Almere Hout in kaart gebracht. De bevindingen en aanbevelingen staan in het advies vernieuwend welzijn Almere Hout. Het is mede aan bewoners en professionals in de wijk hoe de sociale infrastructuur zich verder ontwikkelt. In deze interactieve webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Toegankelijkheid van buurtontmoetingsplekken
 • De rol van buurtschappen en kavelwegverenigingen bij samenlevingsopbouw
 • Wijkteam in Almere Hout
 • Samenwerking in de wijk
 • Urgentie voor jongerenwerk
 • Publieke ontmoetingsruimtes

 

feb 8, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

jan 13, 2022
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Namens de gemeente Almere een informatie flyer over wat je kan doen met je grofvuil. Houd onze wijken netjes en schoon, door grofvuil zelf weg te brengen of op de afgesproken dag aan de weg te zetten voor de ophaalafspraak. Grofvuil hoort niet bij de restcontainers of op andere plekken in onze straten te liggen!

feb 27, 2021
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

De laatste nieuwsbrief van gemeente Almere. Alle bewoners van Nobelhorst hebben deze in de brievenbus ontvangen.

feb 23, 2021
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Wij willen toch alleemaal een mooi grasveld om naar te kijken en waar de kinderen op kunnen spelen? We willen graag een pool maken met bewoners die in de periode van april t/m augustus ongeveer 2 uur per keer willen grasmaaien. Hoe groter de pool met bewoners, des te meer je kunt afwisselen. Laten we het samen doen. Klik hier.

Uiteraard wordt in het verhuurregelement van de buurtschuur opgenomen dat de locatie altijd netjes wordt achter gelaten. Dat neemt niet weg dat wij op zoek zijn naar iemand die het leuk vind een extra steentje bij te dragen en zo onze buurtschuur op orde en schoon houdt. Ben of je ken jij diegene? Klik hier.

jan 26, 2021
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Er is binnen Nobelhorst al veel georganiseerd en ontplooid op verschillende fronten, maar hetgeen wat Nobelhorst nog niet heeft is een eigen dorpsfeest. Het marketing Team van Nobelhorst wil graag samen met bewoners een dorpsfeest organiseren. Er wordt gedacht naar het weekend van 20-21 september 2021. 
Het team is op zoek naar enthousiaste Nobelhorsters die willen meedenken en meedoen. Dit kan als vrijwilliger tijdens het feestweekend, maar ook door bijvoorbeeld een activiteit of een deel van de programmering te organiseren. Klik hier voor meer informatie en een (korte) enquête.

apr 14, 2020
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Beste leden,

Wij willen jullie bedanken voor het invullen van de enquête.

Wij hebben alle antwoorden in een verslag samengevat dit verslag kunt u hier vinden. 

Vereniging» Naslagwerken» vragenlijsten

mrt 13, 2020
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Beste bewoners van Buurtschap Zuid,

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft de gemeente in overleg met het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid besloten de terugkomavond voor Het Landgoed tot nader order uit te stellen.

De aangepaste inrichtingsplannen zullen wel z.s.m. worden gedeeld op de website zodat u alvast inzicht krijgt in de doorgevoerde wijzigingen.

Hierdoor zal ook de ALV die stond gepland voor medio april niet doorgaan maar mee doorschuiven naar een later moment.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurtschap Zuid

mrt 9, 2020
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Beste medebewoner van buurtschap Zuid,

De vier velden van Buurtschap Zuid zijn bijna compleet bewoond. De gemeente is inmiddels gestart met de afwerking van de velden. Ook is een groepje leden van ons buurtschap zelf actief om gezamenlijk een succes te maken van Buurtschap Zuid.
Zo worden er diverse activiteiten en feestjes georganiseerd door de activiteiten werkgroep. Andere leden zijn druk bezig met het uitwerken en begeleiden van de bebouwing op onze buurtkavel. De werkgroep hanging baskets zet zich in voor meer kleur in onze straten en de werkgroep openbare ruimte is druk met het netjes en op orde krijgen en houden van de velden. De zes bestuursleden regelen uiteraard belangrijke bestuurszaken, zoals het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen, de communicatie met de gemeente Almere en de andere buurtschappen, het waarborgen van de financiële gezondheid van de vereniging en samen met de ledenadministratie wordt gezorgd voor een compleet en goed overzicht van alle leden.

Waar staat de buurtschap nu eigenlijk voor?
Het doel van Buurtschap Zuid is het tot stand brengen van verbindingen en netwerken tussen mensen, ondernemingen en instellingen in onze buurt en dit te faciliteren, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid, woonplezier en gemeenschapszin tot stand te brengen.  De vereniging wil de buurtbewoners met elkaar in verbinding brengen, de samenwerking tussen hen stimuleren en hun zeggenschap over hun leefomgeving geven.

Wat verwacht jij als lid van de buurtschap?
In september/oktober 2018 heeft het bestuur een vragenlijst online gezet. Deze vragenlijst is door 108 leden ingevuld. De verkregen antwoorden en inzichten hebben het bestuur en de werkgroepen handvatten gegeven om op een zo goed mogelijke manier invulling te geven aan alle activiteiten die ondernomen worden om een bijdrage te leveren aan het doel van de vereniging.

Graag zouden wij als bestuur opnieuw willen peilen hoe de leden 1,5 jaar later ons buurtschap ervaren, wat de verwachtingen zijn van Buurtschap Zuid en van de leden, welke zaken er goed gaan en waar nog kansen liggen om te verbeteren. Daarom zouden wij je willen vragen om onderstaande korte vragenlijst in vullen. Ook als je de eerste vragenlijst niet hebt ingevuld destijds, zijn jouw antwoorden op deze vragenlijst van belang.
De vragenlijst kan tot 31 maart ingevuld worden. Jouw bijdrage zal volledig anoniem verwerkt worden.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage!

Klik hier voor de vragenlijst

feb 23, 2020
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Tot 21 februari konden alle leden van Buurtschap Zuid een verzoek indienen om een hanging basket te adopteren. Het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde online formulier is ontzettend vaak ingevuld.

Tijdens de ALV is er goedkeuring gegeven voor 64 bloembakken. De bloembak-adoptie bleek een enorm succes: er zijn maar liefst 74 bakken aangevraagd.

Goed nieuws: de werkgroep ‘’Hanging Baskets’’ heeft een aanvraag bij de gemeente gedaan voor een wijkbudget en daardoor kunnen er 74 bakken aangeschaft worden (zonder dus aanvullende kosten voor Buurtschap Zuid).

Inmiddels hebben alle bewoners per mail een bevestiging gekregen.
De Huyskweker is op de hoogte gebracht van de aantallen en de exacte locaties.

okt 20, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Graag nodigen we u uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.

 • Datum: 5 november 2019
 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst

Op de agenda voor deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update met diverse zaken en de voortgang van trajecten. De ontvangen financiële aanvragen, het voorstel voor bebouwing op de buurtkavel, het participatieplan van De Boswachterij en de begroting 2020 incl. activiteitenplan zullen worden doorgenomen en ter stemming worden gebracht.

Graag tot ziens op 5 november 2019. 

Mocht u niet in de gelegenheid zelf aanwezig te zijn kunt u iemand machtigen voor u te stemmen middels het machtigingsformulier.

Namens het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid,
Jeffrey Kruiskamp (voorzitter)

mrt 15, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Woensdag 23 januari bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan Nobelhorst. Een korte samenvatting van dit bezoek, inclusief de aangegeven aandachtspunten, is reeds gedeeld met de leden. Recent zijn wij samen met buurtschap Midden en Noord samengekomen met de gemeente Almere om de stand van zaken te bespreken. Een verslag vind je hier

jan 29, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Met trots kijken we terug op de nieuwjaarsborrel. Lees hier een kort verslag.

jan 26, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Woensdag 23 januari bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan Nobelhorst. Lees hier het verslag. 

jan 10, 2019
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Uitnodiging participatie inrichtingsplan veld 4, De Houtzagerij

Beste bewoner(s) van de Houtzagerij,

Graag nodigen wij u uit op donderdag 17 januari voor een toelichting op het inrichtingsplan voor de Houtzagerij. Dit naar aanleiding van afwijzing van het plan in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een aantal punten in het plan zijn bijgesteld op basis van de input en het verslag van de ALV. Wij vonden het jammer te horen dat het plan niet is goedgekeurd en willen hier graag met jullie over in gesprek. Aanvankelijk dachten wij dat het plan in combinatie met de toelichting, op een meerderheid van stemmen kon rekenen. Dit is door ons verkeerd ingeschat. Ook was de tijd tussen aanlevering van stukken en de ALV erg kort.
In het vervolg komt er daarom nu altijd een moment om de verwerkingen, of keuzes om zaken niet te verwerken, in een bijeenkomst toe te lichten. Deze nieuwe gang van zaken hebben we ook besproken met het bestuur.
U bent van harte welkom Donderdag 17 januari om 19.30 in de Informatieschuur (let op niet de Buurtschuur).

Wij hopen dat we na het bijstellen van het plan, nadere toelichting en een gesprek met elkaar tot een gedragen inrichtingsplan komen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Almere

dec 18, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Een nieuw bestuur met ingang van februari 2019!

Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Voor de verkiezing van een nieuw bestuur zal op 7 februari 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

 • Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019. Aanmelden als kandidaat voor een rol binnen het bestuur kan door een e-mail te sturen naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl;
 • Vermeld minimaal de volgende informatie: volledige naam, woonadres, korte motivatie en een foto.
 • Een voordracht van de kandidaten zal uiterlijk 14 januari 2019 geschieden middels publicatie op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid.
 • Het bestuur houdt op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst, ook voor geïnteresseerden voor de ledenadministratie of werkgroepen.Informatiebijeenkomst is in ''het Voorhuis'' van de Melkfabriek aan de Marie Curielaan 3. Inloop om 19.45 uur, start 20.00 uur. 

Aanvullende informatie; 

 • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar;
 • Alleen leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kunnen zich kandidaat stellen voor een rol binnen het bestuur;
 • De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat ten minste uit 3 leden en maximaal 9 leden bestaat;
 • Een bestuur bestaande uit minimaal 1 bestuurslid uit elk veld verdient de voorkeur;
 • De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden;
 • Het nieuw gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies (voorzitter, secretaris en penningmeester), een voorkeur mag je bij aanmelding opgeven indien gewenst.
nov 13, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

23 november zal het mini bos worden gepland op de buurtkavel van Buurtschap Zuid. Bekijk hier de aanvullende informatie.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-tiny-forest 

okt 23, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Het bestuur bedankt alle leden die de vragenlijst hebben ingevuld! 108 reacties is een mooi aantal en inhoudelijk zijn er hele goede (zowel positieve als kritische) antwoorden gegeven.

Om op een eenvoudige wijze inzicht te geven zijn de antwoorden in een samenvatting weergegeven in verschillende diagrammen. Daarnaast hebben we in deze samenvatting een selectie opgenomen van de antwoorden op de diverse open vragen in de vragenlijst. Het bestuur zal (indien nodig samen met de werkgroepen) de gegevens analyseren, de antwoorden bespreken en de feedback waar nodig meenemen in de gang van zaken en te ondernemen acties. 

Heb je na het lezen van deze samenvatting vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl.

okt 14, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Graag nodigen we u uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.

 • Datum: 15 november 2018
 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst

Op de agenda van deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update met diverse zaken en de voortgang van trajecten. De begroting 2019 incl. contributievoorstel, het huishoudelijk reglement en het participatieplan van De Houtzagerij zullen doorgenomen worden en ter stemming worden gebracht.

aug 7, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Het verslag ''Algemene Ledenvergadering van 18 juli 2018'' staat online op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=algemene-leden-vergadering 

Ook is er aanvullende informatie geplaatst op de pagina ''Contributie''.

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=contributie-incasso 

jul 20, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Op 18 juli jl. is er een ALV geweest om te stemmen over de realisatie van het Tiny Forest op de buurtkavel van Buurtschap Zuid. De werkgroep heeft een presentatie gegeven en de vragen van de aanwezige leden zijn beantwoord. 

Het Tiny Forest is goedgekeurd met een zeer ruime meerderheid van de stemmen. Het officiële verslag van deze ALV wordt zo spoedig mogelijk gedeeld.

Bekijk hier de presentatie. 

jul 13, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Graag vragen wij jullie aandacht betreffende een wijziging in de bestuurssamenstelling en een oproep aan de leden inzake versterking van het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Lees hier het bericht.

We zien jullie reacties op de oproep met belangstelling tegemoet.

jul 2, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Graag nodigen we je uit voor een ALV van de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid om te stemmen over een Tiny Forest op de buurtkavel van Buurtschap Nobelhorst Zuid.

 • Datum: 18 juli 2018
 • Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur
 • Locatie: De Buurtschuur (van Buurtschap Midden, Nobellaan 13) in Nobelhorst

Bekijk hier de uitnodiging

Tiny Forest informatie, klik hier

mei 6, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

23 april is er door een groep betrokkenen (Almere Hout) een vergadering georganiseerd ''Zorgen om Vliegveld Lelystad''. Hierbij de notulen (incl bijlage) van deze bijeenkomst.
Deze groep staat los van het bestuur, echter zullen wij informatie & uitnodigingen vanaf heden wel delen met jullie.

Notulen & Bijlage

mei 4, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Op 31 mei, 1 en 2 juni vindt de TKD plaats. Deze beurs voor grondverzetmaterieel is langs de weg van Nobelhorst naar de A6.

Lees hier de brief, opgesteld door TKD, met meer informatie over de beurs. De organisatoren van TKD willen graag dat deze brief zoveel mogelijk bewoners bereikt en heeft daarom o.a. ons gevraagd de brief te delen. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met TKD (staat vermeld onderaan de brief).

apr 26, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

7 leden van de werkgroep Tiny Forest hebben het plan vandaag afgerond en ingediend bij de Growing Green Cities Almere. Eind mei wordt bekend gemaakt of het plan gekozen is tot 1 van de 8 beste & leukste plannen.  

Bekijk het plan!

Meer informatie vind je hier op de pagina ''Werkgroep Tiny Forest''

okt 16, 2017
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: NobelHorst

Vanaf maandag 16 oktober is de website voor het buurtschap Nobelhorst zuid actief!

10/16/2017
Vorige pagina: Agenda Volgende pagina: De cultuurscout