Het Eiland

Nieuws

Eerste overleg Klankbordgroep “Stadbos van Almeerderhout”

Ingezonden door: NobelHorst Categorie: Algemeen Geplaatst op: 12-02-2023

De besturen van de buurtschappen en andere belangengroepen uit Almere hout, die op een manier betrokken kunnen zijn bij de aanleg van het “stadbos van Almeerderhout” waren afgelopen week uitgenodigd voor een eerste vervolgsessie sinds een erg lange periode. Het Stadbos, zie hier de plannen die openbaar zijn gedeeld in 2020 , gaan nu meer vorm krijgen. De eerste fase, Almere haven en Nobelhorst gaan nu de concrete fase in. En daarom wordt u op kort termijn als bewoner van nobelhorst ook door de projectgroep uitgenodigd op verschillende manieren om mee te denken over verschillende punten. Een daarvan is een “boskamer”, waarvan er ook één komt bij de te realiseren “hoofd” ingang naar het bos in Nobelhorst. De locatie en invulling is met de bewoners samen vorm te geven. Denk aan een uitkijktoren, speeltuin, recreatie plek. Een plek om samen te komen. En vooral te genieten van het bos. vergelijk dit met de buurtkavel, waarbij de bewoners van nobelhorst ook insprak hebben. Maar dan zonder het beheer op ons te hoeven nemen. Daarom krijgen de bewoners van Nobelhorst spoedig een flyer in de brievenbus vanuit de projectgroep. Hierin wordt je ook uitgenodigd om mee te gaan denken bij een heuse “boskar” welke naar onze wijk komt. Gemeente Almere en Staatsbosbeheer gaan dit “mega” plan realiseren waarbij het Stadbos Almeerderhout vitaal en toekomstbestendig wordt en mensen uitdaagt het bos op te gaan zoeken.

Ledenraadpleging burgerinitiatief behoud groene veld Nobelhorst

Ingezonden door: NobelHorst Categorie: Algemeen Geplaatst op: 08-12-2022

Ledenraadpleging burgerinitiatief behoud groene veld Nobelhorst Op 23 november jl. is per email een ledenraadpleging gehouden, gericht aan de leden van onze vereniging. Doel was het inventariseren van de mening van de leden over de voorgenomen ontwikkelingen op het groene veld en op welke wijze de leden vinden dat het bestuur hen het beste vertegenwoordigd in deze kwestie. Lees hier de uitkomst .

<< <Pagina 2 van 18> >>
Vorige pagina: Buurtschap Zuid Volgende pagina: De Houtzagerij