Advies vernieuwend welzijn Almere Hout

Op 4 februari bracht wethouder Veeningen een bezoek aan Nobelhorst en sprak met vertegenwoordigers van de drie buurtschappen.

Eén van de gespreksonderwerpen was het ontbreken van welzijnsvoorzieningen in Nobelhorst.
Opbouwwerker Clé Burger van stichting de Schoor gaf een toelichting op haar advies “vernieuwend welzijn in Almere Hout” wat zij in opdracht van de gemeente Almere heeft opgesteld.

Bij de start van de ontwikkeling van Nobelhorst was het niet de bedoeling dat taken die in de rest van de stad bij welzijnsorganisatie de Schoor liggen overgenomen zouden worden door de buurtschappen. We hebben ook al eerder aangegeven dat dit niet iets is wat door de buurtschappen opgepakt kan worden, omdat dit een specialistische aanpak vergt. De gemeente zou hier ook een rol in houden.

Denk hierbij aan armoede bestrijding, beginnende jeugdzorg ed. Clé maakt onder andere een punt dat er binnen Nobelhorst niets is geregeld of op de planning staat om dit te organiseren binnen het sociaal domein en dat zij zich met name zorgen maakte rondom de jeugd tussen 10 en 16. Dit heeft de potentie om uit te groeien tot een probleem binnen een jaar of 3-4. Het nieuwe college van B&W zal met de uitkomsten van het advies aan de slag moeten gaan.


Terug
mrt 17, 2022 Categorie: Algemeen Ingezonden door: NobelHorst
Vorige pagina: Agenda Volgende pagina: De cultuurscout