Alternatieve Algemene Ledenvergadering 26 november

Informatie Alternatieve Algemene Ledenvergadering | 26 november 2020

Stemonderwerpen:

Fasering:

 1. Informatie verspreiding per e-mail en post | week 42
  In deze fase ontvangen alle leden per e-mail de informatie over de stemonderwerpen en de keuzemogelijkheden. Tevens ontvangen de leden via de post informatie over hoe alles online is in te zien. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, wordt u voor de verdere informatievoorziening verzocht uw emailadres aan te leveren middels het formulier Verstrekken contactgegevens op de website. Naar aanleiding van de verstrekte informatie kunnen de leden gedurende twee weken inhoudelijke vragen over de stemonderwerpen insturen tot uiterlijk 30 oktober.
 2. Verspreiden van de Q&A en definitieve documenten per e-mail | week 46
  Per e-mail wordt het Q&A document en de informatiebrief met verwijzing naar de definitieve documenten gedeeld. In dit Q&A document worden alle gestelde vragen bekend gemaakt aan de leden met de daarbij behorende antwoorden van het bestuur.
 3. Verspreiden van de stembiljetten | week 47
  Geregistreerde leden krijgen per post één stembiljet per adres. Wij willen u vragen uw stemkeuze thuis al in te vullen voor een zo voorspoedig mogelijke doorloop bij het stembureau.
 4. Stemmen en bekendmaking van de uitslag | Donderdag 26 november
  U kunt uw stem komen uitbrengen op donderdag 26 november. Het stembureau is geopend van 19:00-21.00 uur. Vanaf 21:00 uur worden de stemmen geteld door een onafhankelijke stemtelcommissie. De uitslag zal nog dezelfde avond bekend worden gemaakt per e-mail.
   
Vorige pagina: Home Volgende pagina: Buurtschap Zuid