Alternatieve Algemene Ledenvergadering 29 juni

Informatie Alternatieve Algemene Ledenvergadering | 29 juni 2021

 • Bekijk hier de officiële uitnodiging. Deze uitnodiging is tevens per post verspreid.
 • Stemmen:
  • Datum: dinsdag 29 juni
  • Tijdstip: 19.00 uur - 21.00 uur
  • Locatie: Buurtschuur Buurtschap Nobelhorst Zuid (Owen Richardsonstraat 20, 1341 BT, Almere)
 • Het officiële stemformulier zal na controle op lidmaatschap en contributiebetaling aan u worden overhandigd bij het stembureau.
 • Voor het samenstellen van een onafhankelijke telcommissie zijn wij nog op zoek naar 2 leden. Wilt u zich hier voor aanmelden? Dit kan per e-mail via bestuur@nobelhorst-zuid.nl.
 • Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf aanwezig te zijn, kunt u iemand machtigen voor u te stemmen middels het machtigingsformulier.

Stemonderwerpen:

Fasering van de informatievoorziening en voortgang van de procedure:

Fase 1 | Informatie verspreiding per e-mail en post | week 22
In deze fase ontvangen alle leden per e-mail informatie over de stemonderwerpen. Tevens ontvangen de leden via de post informatie over hoe alles online is in te zien. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, wordt u voor de verdere informatievoorziening verzocht uw emailadres aan te leveren middels het formulier Verstrekken contactgegevens op de website. Naar aanleiding van de verstrekte informatie kunnen de leden gedurende twee weken inhoudelijke vragen over de stemonderwerpen insturen tot uiterlijk 11 juni.

Fase 2 | Verspreiden van de Q&A en definitieve documenten per e-mail | week 24
Per e-mail wordt een Q&A document en de informatie met verwijzing naar de definitieve documenten gedeeld. In dit Q&A document worden alle gestelde vragen gedeeld met de leden met de daarbij behorende antwoorden van het bestuur. Daarnaast worden naar aanleiding van de vragen in het Q&A document zo nodig aanpassingen gedaan in de documenten. Deze aanpassingen worden, indien van toepassing, vermeld in het Q&A document bij het betreffende antwoord. Verder ontvangen de leden bij deze e-mail een concept stemformulier ter voorbereiding.

Fase 3 | Stemmen en bekendmaking van de uitslag | Dinsdag 29 juni
U kunt uw stem komen uitbrengen op dinsdag 29 juni in de Buurtschuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Het officiële stemformulier zal na controle op lidmaatschap en contributiebetaling aan u worden overhandigd bij het stembureau. Het stembureau zal geopend zijn van 19:00-21.00 uur. Vanaf 21:00 uur worden de stemmen geteld door een onafhankelijke stemtelcommissie. De uitslag zal nog dezelfde avond bekend worden gemaakt per e-mail en aansluitend worden gepubliceerd op onze website.

Vorige pagina: Home Volgende pagina: Buurtschap Zuid