Het Bestuur

Update 20-10-2019

Tijdens de ALV van 5 november 2019 zal er worden gestemd over het toetreden tot het bestuur van het aspirant lid Amir Zardouz.

-----------------------------------

 

Het bestuur, inclusief de taakverdeling:

  • Voorzitter: Jeffrey Kruiskamp
  • Penningmeester: Gerard van der Nat
  • Secretaris: Marco Broersma
  • Algemeen bestuurslid: Anko Kuyt (tevens vicevoorzitter) en Eric van Aken

Heb je vragen of wil je graag iets bespreken met het bestuur? Stuur een e-mail naar: bestuur@buurtschap-zuid.nl.

---------------------------

Door het uitblijven van meer aanmeldingen als bestuurskandidaat begin januari 2019, wordt er niet voldaan aan de wens en voorkeur dat het bestuur bestaat uit minimaal 1 bestuurslid uit elk veld. Er is geen bestuurslid vanuit ‘de Houtzagerij’ en ‘het Landgoed’. Het is ten alle tijden mogelijk om als aspirant bestuurslid toe te treden. Heb je interesse? Meld je aan als aspirant bestuurslid. Dit kan door te mailen naar: bestuur@nobelhorst-zuid.nl.

Vorige pagina: Vereniging Volgende pagina: De Ledenadministratie