Contributie & Incasso

Conform de statuten van de vereniging betalen de leden een jaarlijkse contributie ten behoeve van hun lidmaatschap, onder meer bestemd voor de dekking van de kosten die samenhangen met de organisatie en de continuïteit van de vereniging. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij aanvang van het eerste lidmaatschap wordt een entreegeld in rekening gebracht van 200 euro. Dit entreegeld is niet terug vorderbaar bij verhuizing of opzegging van het lidmaatschap.

In de algemene ledenvergadering van 15 november 2022 is de contributie 2023 ongewijzigd vastgesteld op een bedrag van €5,50 per maand. De contributie voor 2023 is op jaarbasis €66,00. De contributie bijdrages zijn nodig om de begroting van 2023 te kunnen realiseren.

Het verdient onze voorkeur om de contributie in 1 keer te voldoen middels afgifte van een doorlopende automatische machtiging. Heeft u deze nog niet afgegeven, dan kunt u het Machtigingsformulier hieronder vinden. Stuur deze op naar penningmeester@nobelhorst-zuid.nl of geef deze af op Marie Curiestraat 101.

Zelf overmaken van de contributie op de rekening van de vereniging kan uiteraard ook. Zorg er s.v.p. voor dat uw bijdrage binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn is bijgeschreven op onze bankrekening. Indien u ervoor kiest om dit zelf in maandelijkse termijnen te doen, wordt conform het huishoudelijk reglement €2,50 per betaling extra kosten in rekening gebracht i.v.m. de extra administratieve last voor deze verwerking. 

Hebben we uw contactgegevens nog niet (volledig) of wilt u deze wijzigen, vul dan s.v.p. het online formulier “verstrekken gegevens aan buurtschap Nobelhorst Zuid”, te vinden op onze website: https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=de-ledenadministratie.

Geen factuur ontvangen of vragen over de contributie? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@nobelhorst-zuid.nl

Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@nobelhorst-zuid.nl

Machtigingsformulier Buurtschap Nobelhorst Zuid 

Doorlopende machtiging

Vorige pagina: Begroting Volgende pagina: financiële-bijdrage-vereniging-redirect