Contributie & Incasso

Conform de statuten van de vereniging betalen de leden een jaarlijkse contributie ten behoeve van hun lidmaatschap, onder meer bestemd voor de dekking van de kosten die samenhangen met de organisatie en de continuïteit van de vereniging. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij aanvang van het eerste lidmaatschap wordt een entreegeld in rekening gebracht van 200 euro.

Half juni zijn de contributiebrieven/facturen bij alle leden langs gebracht. In de algemene ledenvergadering van 15 november 2018 is de contributie voor 2019 vastgesteld op een bedrag van €5,50 per maand, ingaande op 1 april 2019. De contributie voor 2019 is daarom berekend over de periode april t/m december 2019, en bedraagt €49,50. De contributie bijdrages zijn nodig om de begroting van 2019 te kunnen realiseren.

Het verdient onze voorkeur om de contributie in 1 keer te voldoen middels afgifte van een doorlopende automatische incasso. Heeft u deze nog niet afgegeven, dan kunt u het incassoformulier hieronder vinden. Stuur deze voor 1 juli op naar penningmeester@nobelhorst-zuid.nl of geef deze af op Marie Curiestraat 101.

Zelf overmaken van de contributie op de rekening van de vereniging kan uiteraard ook. Zorg er s.v.p. voor dat uw bijdrage voor 15 juli is bijgeschreven op onze bankrekening. Indien u ervoor kiest om dit in maandelijkse termijnen te doen, wordt conform het huishoudelijk reglement €2,50 per betaling extra kosten in rekening gebracht i.v.m. de extra administratieve last voor deze verwerking. Het totale bedrag van €64,50 (€49,50 + 6 x €2,50) kan dan verdeeld worden over de resterende 6 maanden van 2019.

In de brief zijn ook de contactgegevens van u opgenomen zoals die bij ons bekend zijn. Hebben we uw contactgegevens nog niet (volledig) of wilt u deze wijzigen, vul dan s.v.p. het online formulier “verstrekken gegevens aan buurtschap Nobelhorst Zuid”, te vinden op onze website: https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=de-ledenadministratie.

Geen brief/factuur ontvangen of vragen over de contributie? Neem contact op met de penningmeester: penningmeester@nobelhorst-zuid.nl

Machtigingsformulier Buurtschap Nobelhorst Zuid 

Doorlopende machtiging

Vorige pagina: Begroting Volgende pagina: Financiële bijdrage vereniging