De Houtzagerij

Inrichting van de houtzagerij

Update 26-1-2019

Naar aanleiding van de participatie vervolgmeeting van de gemeente met de bewoners van de Houtzagerij op 17 januari jl. is een nieuw definitief plan. Hieronder twee aanvullende opmerkingen van de gemeente Almere.

  • Voor de meeste parkeerplaatsen is de verharding aangepast naar klinkers, behalve voor de droogschuurwoningen nr. 10 t/m 18. Dit is op verzoek van en in samenspraak met de bewoners.
  • De vlonder bij het pleintje is smaller.

Het plan
De profielen

-----------------------

Update 20-11-2018 nav de Algemene Ledenvergadering

Het participatieplan voor de Houtzagerij is niet goedgekeurd. De uitslag van de stemming over het participatieplan is door het bestuur teruggekoppeld naar de gemeente Almere. Volgend op deze uitslag zal er op initiatief van de gemeente Almere opnieuw een participatietraject worden gestart. Tevens is er door het bestuur een evaluatie met de gemeente over het participatieproces geïnitieerd.

------------------------------------------------------------------

Update 12-11-2018

Bekijk hier de definitieve versie van het participatieplan. Eind oktober is het participatieplan, inclusief alle wensen en vragen gedeeld. Er stonden nog twee vragen open, deze zijn inmiddels beantwoord door de gemeente.

  • De besproken wensen rondom de taxushaag zijn verwerkt in het plan. De landschapsarchitect geeft daarbij als opmerking aan: ''Rondom het pleintje bij de houtzagerij wordt een taxushaag geplant van een kleinere maat 40/50. Daarnaast stellen we voor om de bestaande taxushagen (op eigen terrein) uit te laten groeien tot aan de parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het is dan niet nodig om op die locatie nog een beukenhaag te planten.''
  • De kosten voor de gebakken klinkers (in plaats van de betonstenen) zijn hoog en passen niet binnen het budget. Dit betekent dat deze wens niet verwerkt is in het definitieve participatieplan.

Voor de compleetheid, enkel de taxushaag aanpassing is verwerkt in het op 26 oktober gedeelde plan. De overige zaken zijn gelijk gebleven. Het definitieve participatieplan wordt geprint op een foambord voor de ALV 15 november. 

------------------------------------------------------------------

Op 26 oktober 2018 heeft de gemeente een bijgewerkte versie van het participatieplan gedeeld. Bekijk hier het document met daarin:

  • De door de bewoners van de Houtzagerij gestelde vragen aan de gemeente over het plan en de antwoorden van de gemeente daarop;
  • De wensen en wijzigingen die de bewoners van de Houtzagerij hebben doorgegeven en de reactie van de gemeente hierop;
  • De laatste versie van het participatieplan, waarin de aanpassingen die mogelijk zijn reeds zijn doorgevoerd.

Er staan nog twee wensen open bij de gemeente i.v.m. doorrekenen van de kosten (de taxushaag ipv de beukenhaag en parkeren op grasbetonstenen vs klinkers). Verwachting is dat volgende week meer duidelijkheid door de gemeente over de (extra) kosten kan worden gegeven en of dit past binnen het realisatiebudget van de gemeente.

Let op! Het participatietraject van de bewoners is voorbij. Het participatieoverleg van bewoners met de gemeente is geweest en de termijn voor het mailen/doorgeven van vragen en wensen is verstreken. Mocht je een fout ontdekken in het plan, kan je een e-mail sturen naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl dan zorgen wij dat het terecht komt bij de juiste personen binnen de gemeente. 

------------------------------------------------------------------

Na al het bouwen is de volgende stap voor de houtzagerij aan de beurt, namelijk het afstemmen van het inrichtingsplan. 

De eerste opzet staat nu online en is hier te vinden.

Dit plan wordt met jullie als buurtbewoners doorgenomen. De datum van deze bijeenkomst staat nu definitief gepland op; woensdag 4 juli om 19:30 in de Buurtschuur. 

De: Uitnodiging startbijeenkomst veld 4 Buurtschap Zuid is te downloaden via deze link.

 De houtzagerij

Vorige pagina: Het Eiland Volgende pagina: De Boswachterij