De Ledenadministratie

De vereniging voert in eigen beheer een ledenadministratie. De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, waarbij de penningmeester het eerste aanspreekpunt is.

Het is van belang dat de ledenadministratie compleet en correct is. Per adres in buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid en het innen van de (toekomstige) contributie.
Om je te kunnen informeren en uit te nodigen voor Algemene Ledenvergaderingen of bijeenkomsten, is het van belang dat er per adres schriftelijk toestemming wordt gegeven om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie.

Vul het online formulier in!

Heb je vragen of wil je wijzigingen doorgeven? De ledenadministratie is per e-mail bereikbaar via: ledenadministratie@nobelhorst-zuid.nl

Vorige pagina: Het Bestuur Volgende pagina: Begroting