Financiële bijdrage vereniging

Leden en niet leden kunnen aanvragen doen voor een bijdrage van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, mits deze bijdrage betrekking heeft op het doel van de vereniging zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten. Er worden geen bijdragen verleend aan commerciële activiteiten, dan wel activiteiten met een winstoogmerk.

Er zijn drie typen aanvragen:

  1. Eenmalige bijdrage (in samengesteld verband) met een waarde onder de €500,-;
  2. Bijdrage aan activiteiten onderdeel van de jaarkalender van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid;
  3. Bijdrage aan activiteiten opgezet met andere buurtschappen in Nobelhorst.

Type 1 aanvragen
Op een willekeurig moment kan deze bijdrage worden aangevraagd, doch bij voorkeur minimaal 8 weken voorafgaand aan de geplande datum van de activiteit. Onder bijzondere omstandigheden kan na overleg hiervan worden afgeweken.

Type 2 en 3 aanvragen
De aanvragen voor het komend kalenderjaar dienen voor 1 oktober te worden aangeleverd in verband met het samenstellen van het activiteitenplan en de begroting voor komend kalenderjaar.

Behandeling aanvragen
De ontvangen aanvragen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken en beoordeeld. Terugkerende aanvragen worden elke keer opnieuw beoordeeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende bijdragen.
Bij beoordeling wordt onder meer getoetst in hoeverre:

  • De aanvraag niet in strijd is met de wet;
  • De aanvraag niet discriminerend is in de breedste zin van het woord;
  • De aanvraag aansluit bij de doelen van de vereniging zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten;
  • De aanvraag niet uitsluitend ten goede komt aan een individu of beperkt aantal personen;
  • De aanvraag geen betrekking heeft op zaken die verantwoordelijkheid zijn van derden;
  • De aanvraag geen commerciële doelstelling heeft.

Besluitvorming
Voor eenmalige aanvragen onder de €500,- is het bestuur na toetsing gemachtigd zelfstandig een besluit te nemen. Voor alle andere aanvragen (type 2 en 3) zal het bestuur de aanvragen jaarlijks voorleggen aan de ALV.
Aanvragers krijgen schriftelijk bericht van besluitvorming. Indien de activiteit niet door kan gaan of de aanvraag niet gerealiseerd kan worden, vervalt de toegekende bijdrage.

Klik hier om het aanvraagformulier te openen.

 

Vorige pagina: financiële-bijdrage-vereniging-redirect Volgende pagina: Naslagwerken