Vragenlijsten

Vragenlijst 7 maart 2020 t/m 31 maart 2020

Het bestuur bedankt alle leden die de vragenlijst hebben ingevuld! 132 reacties is een mooi aantal en inhoudelijk zijn er hele goede (zowel positieve als kritische) antwoorden gegeven.

Om op een eenvoudige wijze inzicht te geven zijn de antwoorden in een samenvatting weergegeven in verschillende diagrammen. Daarnaast hebben we in deze samenvatting een selectie opgenomen van de antwoorden op de diverse open vragen in de vragenlijst. Het bestuur zal (indien nodig samen met de werkgroepen) de gegevens analyseren, de antwoorden bespreken en de feedback waar nodig meenemen in de gang van zaken en te ondernemen acties.

Heb je na het lezen van deze samenvatting vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl

 

Hier kunt u het archief vinden van de vragenlijsten

 

Vorige pagina: Naslagwerken Volgende pagina: Privacy Statement