Activiteiten

Bekijk hier het activiteitenplan 2022 

Er is een werkgroep actief om jaarlijks leuke en verbindende ativiteiten te organiseren: ''Werkgroep Activiteiten''.

Activiteiten
Deze werkgroep zet zich in om de activiteiten die we willen doen binnen Nobelhorst zuid en Nobelhorst breed in kaart te brengen, uit te zoeken en te organiseren. 
Het belang ligt uiteraard bij een zo volledig mogelijke steun van de leden door een duidelijk beeld te geven in de te organiseren activiteiten, deze uit te werken en de bijkomende kosten inzichtelijk te maken.

Goedkeuring
De door de groep weloverwogen, uitgevraagde en in kaart gebrachte activiteiten en/of programmering voor het jaarplan zullen worden voorgelegd aan de leden en ter stemming worden gebracht in de ALV.

Contact?
Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën betreft activiteiten en programmering voor nobelhorst zuid? Mail naar: activiteiten@nobelhorst-zuid.nl

Programmering
Terugkomende activiteiten in of rondom de Buurtschuur, worden vermeld op deze pagina.

Vorige pagina: Programmering Volgende pagina: Groen