Werkgroep Activiteiten & Programmering

Bekijk hier het activiteitenplan (dat is gedeeld tijdens de ALV van 15 november). 

De werkgroep activiteiten en programmering is actief sinds de zomer van 2018. 

Activiteiten
Deze werkgroep zet zich in om de activiteiten die we willen doen binnen Nobelhorst zuid en Nobelhorst breed in kaart te brengen, uit te zoeken en te organiseren. 
Het belang ligt uiteraard bij een zo volledig mogelijke steun van de leden door een duidelijk beeld te geven in de te organiseren activiteiten, deze uit te werken en de bijkomende kosten inzichtelijk te maken.

Programmering
Er is een mogelijkheid tot bebouwing op de buurtkavel. Hiervoor zijn reeds meerdere opties besproken tijdens voorgaande Algemene Ledenvergaderingen. Zoals een ''Hobbit huis'' en een ''Veranda huis''. De uitwerking hiervan ligt bij de werkgroep bebouwing. De programmering voor in dit huisje, denk hierbij aan activiteiten, eventuele verhuur etc.  komt wel bij deze werkgroep te liggen. 

Indien nodig zal, nadat dit in kaart is gebracht, gekeken worden met het bestuur hoe dit verder zal moeten worden ingevuld. Denk hierbij aan een huismeester, onderhoudsteam of andere taken die leden (op vrijwillige basis) willen uitvoeren hiervoor.

Goedkeuring
De door de groep weloverwogen, uitgevraagde en in kaart gebrachte activiteiten en/of programmering voor het jaarplan zullen worden voorgelegd aan de leden en ter stemming worden gebracht in de eerstvolgende ALV.

Contact?
Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën betreft activiteiten en programmering voor nobelhorst zuid? Mail naar:

bestuur@nobelhorst-zuid.nl (ter attentie van Jeffrey Kruiskamp)

Vorige pagina: Werkgroep Tiny Forest Volgende pagina: Werkgroep spelen