Hanging baskets

Tot 21 februari konden alle leden van Buurtschap Zuid een verzoek indienen om een hanging basket te adopteren. Het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde online formulier is ontzettend vaak ingevuld.

Tijdens de ALV is er goedkeuring gegeven voor 64 bloembakken. De bloembak-adoptie bleek een enorm succes: er zijn maar liefst 74 bakken aangevraagd.

Goed nieuws: de werkgroep ‘’Hanging Baskets’’ heeft een aanvraag bij de gemeente gedaan voor een wijkbudget en daardoor kunnen er 74 bakken aangeschaft worden (zonder dus aanvullende kosten voor Buurtschap Zuid).

Inmiddels hebben alle bewoners per mail een bevestiging gekregen.
De Huyskweker is op de hoogte gebracht van de aantallen en de exacte locaties. Welke palen in de zomer van 2020 mooi versierd zijn met bloemen kan je zien op deze kaartjes.

De Boswachterij

Boswachtertij_stand

Het Eiland

Eiland_stand

Het Landgoed

Landgoed_stand

De Houtzagerij

Houtzagerij_stand

----------------------------------


Alle bewoners die een adoptie verzoek hebben ingediend, zijn akkoord gegaan met afspraken/voorwaarden. Als naslag zijn deze hier nog vermeld (in verband met het offline halen van het adoptie verzoek formulier)

Adoptie van een hanging basket door een lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid houdt in dat:

 • Het lid zorg draagt voor de hanging basket(s) door de planten op tijd water te geven en indien nodig dode planten te verwijderen uit de bak;
 • Het lid zelf zorgt draagt tijdens vakantie of afwezigheid voor iemand die de planten onderhoudt;
 • Het lid zorg draagt voor de hanging basket(s) in de gehele periode dat de hanging baskets zijn gemonteerd aan de lantaarnpalen: half mei 2020 worden de hanging baskets opgehangen (na ijsheiligen). Eind oktober/begin november 2020 worden ze weer verwijderd;

Procedure:

 • Check op de website van Buurtschap Zuid (https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-hanging-baskets) per veld naar het nummer van je gewenste lantaarnpaal/lantaarnpalen;
 • Als lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kan je één of meerdere hanging basket(s) adopteren door onderstaand formulier in te vullen;
 • Het invullen van dit formulier is mogelijk tot vrijdag 21 februari 2020;
 • Een ingevuld en verstuurd online formulier is een adoptie verzoek, maar betekent niet direct een adoptie toekenning;
 • De werkgroep verzamelt alle adoptie aanvragen en zal indien nodig weloverwogen een keus maken in toekenning van de hanging basket (bijvoorbeeld wanneer één hanging basket meerdere keren is geselecteerd voor adoptie);
 • De werkgroep zal elk lid uiterlijk 8 maart 2020 bevestigen welke hanging basket(s) zijn toegekend voor adoptie;
 • Als lid kan je niet meer terugkomen op je adoptie verzoek en met het versturen van dit formulier ga je als lid akkoord met de hier beschreven afspraken.

Hoe de hanging baskets te verzorgen:

 • De plantenbakken zijn voorzien van een waterreservoir van 10 liter waardoor er in één keer veel water gegeven kan worden. Gedurende de opvolgende dagen wordt het water opgenomen door de planten;
 • In de zomermaanden, tijdens warme en droge dagen, hebben de planten zeker 2 x per week water nodig. Bij koel en minder zonnig weer uiteraard minder;
 • Regen valt voornamelijk naast de bakken en er niet in. Dus ook in regenachtige periodes de planten in de gaten houden en zo nodig voorzien van water;
 • Gebruik een tuinslang (bijvoorbeeld aan een stok vastgemaakt) om water te geven. Moet je water geven met een gieter? Zorg er dan voor dat een trapje o.i.d. heel stevig staat.

Aantal algemene zaken die van toepassing zijn:

 • Je mag als lid meerdere hanging baskets adopteren. Er zijn maximaal 64 hanging baskets te adopteren in verband met de goedkeuring op het plan, incl. de kosten, in de ALV;
 • De hanging baskets hangen aan een lantaarnpaal in de openbare ruimte. Er is toestemming vanuit de gemeente Almere verkregen voor het ophangen van de hanging baskets door het bedrijf ''De Huyskweker'';
 • Het weg halen van hanging baskets mag nimmer gedaan worden door een lid. Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid is eigenaar van deze bloembakken. De lantaarnpalen zijn eigendom van gemeente Almere en indien noodzakelijk heeft zij en haar onderaannemers het recht om voor onderhoud aan/vervanging van de palen de hanging baskets (tijdelijk) te verwijderen;
 • De beschikbaar gestelde lantaarnpalen zijn door de werkgroep Hanging Baskets bepaald op basis van een aantal eisen vanuit de gemeente Almere of Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Zo mogen de hanging baskets geen zicht belemmeren of aan een paal met een straatnaambord gemonteerd worden;
 • Voor het veld ''Het Landgoed'' geldt dat we, op basis van de informatie van de gemeente Almere, er van uit zijn gegaan dat gedurende de hele periode in 2020 de tijdelijke bouwlantaarnpalen op het veld staan en nog niet de definitieve lantaarnpalen volgens het lichtplan;
 • De werkgroep is niet gerechtigd om harde consequenties aan het niet correct verzorgen van de hanging baskets te verbinden. Echter wordt er door de werkgroep wel een controle uitgevoerd en wordt een lid persoonlijk aangesproken bij verwaarlozing. Ook andere omwonenden en leden hebben het recht om een lid dat gemaakte afspraken niet na komt aan te spreken. We zijn er immers gezamenlijk verantwoordelijk voor dat onze straten, en dus ook de hanging baskets, er goed verzorgd uit zien. Bij verwaarlozing door een lid is deze uitgesloten van toekomstige adoptie.


-----------------------------------

------------------------------------- 

Ingediend plan: Hanging baskets plan

Vorige pagina: Tiny Forest Volgende pagina: Groene Buur