Hanging baskets 2021

Adoptie van een hanging basket door een lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid houdt in dat:

 • Het lid zorg draagt voor de hanging basket(s) door de planten op tijd water te geven en indien nodig dode planten te verwijderen uit de bak;
 • Het lid zelf zorg draagt tijdens vakantie of afwezigheid voor iemand die de planten onderhoudt;
 • Het lid zorg draagt voor de hanging basket(s) in de gehele periode dat de hanging baskets zijn gemonteerd aan de lantaarnpalen: half mei 2021 worden de hanging baskets opgehangen (na ijsheiligen). Eind oktober/begin november 2021 worden ze weer verwijderd;

-------------------------------------------------------

Er zijn voor de periode 2021 104 bloembakken geadopteerd

Bekijk hier de kaartjes

 • Groen = een hanging basket
 • Geen of oranje = geen hanging basket

De Boswachterij

De Boswachterij_update

Het Eiland

Het Eiland 2021_update

Het Landgoed deel 1

Het Landgoed_1_update

Het Landgoed deel 2

Het Landgoed_2_update

De Houtzagerij

De Houtzagerij 2021_update_2

-------------------------------------------------------

Procedure:

 • Check per veld naar het nummer van je gewenste lantaarnpaal/lantaarnpalen;
 • Als lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kan je één of meerdere hanging basket(s) adopteren door dit formulier in te vullen (formulier offline inmiddels)
 • Het invullen van dit formulier is mogelijk tot en met zaterdag 13 maart 2021;
 • Een ingevuld en verstuurd online formulier is een adoptie verzoek, maar betekent niet direct een adoptie toekenning;
 • De werkgroep verzamelt alle adoptie aanvragen en zal indien nodig weloverwogen een keus maken in toekenning van de hanging basket (bijvoorbeeld wanneer één hanging basket meerdere keren is geselecteerd voor adoptie of als er meer aanvragen dan hanging baskets zijn);
 • De werkgroep zal elk lid uiterlijk 27 maart 2021 bevestigen welke hanging basket(s) zijn toegekend voor adoptie;
 • Als lid kan je niet meer terugkomen op je adoptie verzoek en met het versturen van dit formulier ga je als lid akkoord met de hier beschreven afspraken.

Hoe de hanging baskets te verzorgen:

 • De plantenbakken zijn voorzien van een waterreservoir van 10 liter waardoor er in één keer veel water gegeven kan worden. Gedurende de opvolgende dagen wordt het water opgenomen door de planten;
 • In de zomermaanden, tijdens warme en droge dagen, hebben de planten dagelijks water nodig. Bij koel en minder zonnig weer om de dag;
 • Regen valt voornamelijk naast de bakken en er niet in. Dus ook in regenachtige periodes de planten in de gaten houden en zo nodig voorzien van water;
 • Gebruik een tuinslang (bijvoorbeeld aan een stok vastgemaakt) om water te geven. Moet je water geven met een gieter? Zorg er dan voor dat een trapje o.i.d. heel stevig staat;
 • Geef net zo lang water, totdat het water onderuit de bak stroomt. Dan is het waterreservoir vol en geef water op verschillende plekken in de bak;
 • Mocht je al vrij snel na het plaatsen van de hanging basket merken dat de bloemen niet goed aanslaan, dan ontvangen we graag een bericht daarover (groen@nobelhorst-zuid.nl). Zo kunnen we de kweker direct inschakelen.

Aantal algemene zaken die van toepassing zijn:

 • Je mag als lid meerdere hanging baskets adopteren. Er zijn maximaal 104 hanging baskets te adopteren in verband met de goedkeuring op het plan, incl. de kosten, in de ALV's;
 • De hanging baskets hangen aan een lantaarnpaal in de openbare ruimte. Er is toestemming vanuit de gemeente Almere verkregen voor het ophangen van de hanging baskets door het bedrijf ''Kwekerij Almere'';
 • Het weg halen van hanging baskets mag nimmer gedaan worden door een lid. Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid is eigenaar van deze bloembakken. De lantaarnpalen zijn eigendom van gemeente Almere en indien noodzakelijk heeft zij en haar onderaannemers het recht om voor onderhoud aan/vervanging van de palen de hanging baskets (tijdelijk) te verwijderen;
 • De beschikbaar gestelde lantaarnpalen zijn door de werkgroep Groen bepaald op basis van een aantal eisen vanuit de gemeente Almere of Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Zo mogen de hanging baskets geen zicht belemmeren of aan een paal met een straatnaambord of ander verkeersbord gemonteerd worden;
 • Belangrijk is dat er afgelopen jaar nog een aantal bloembakken gemonteerd zijn, waar achteraf de gemeente een straatnaam- of verkeersbord heeft geplaatst. We hebben de mogelijkheden speciaal nog nagevraagd, en de gemeente keurt het echt af. Dus ook als je vorig jaar wel een hanging basket had aan een paal met een verkeersbord, betekent dat dit jaar dat het niet meer mogelijk is;
 • De werkgroep is niet gerechtigd om harde consequenties aan het niet correct verzorgen van de hanging baskets te verbinden. Echter wordt er door de werkgroep wel een controle uitgevoerd en wordt een lid aangesproken bij verwaarlozing. Ook andere omwonenden en leden hebben het recht om een lid dat gemaakte afspraken niet na komt aan te spreken. We zijn er immers gezamenlijk verantwoordelijk voor dat onze straten, en dus ook de hanging baskets, er goed verzorgd uit zien. Bij verwaarlozing door een lid is deze uitgesloten van toekomstige adoptie;
 • Er wordt een controle gedaan op de contributiebetaling. De contributie ''jaar 2021'' dient ook betaald te zijn.

Hanging Baskets

------------------------------------- 

Ingediend plan: Hanging baskets plan

Vorige pagina: Groen Volgende pagina: Groene Buur