Werkgroep openbare ruimte

De werkgroep openbare ruimte houdt zich bezig met algemene ''problematiek'' in de wijk; denk aan afvaldumpingen, hondenpoep, maar ook overlast die de veiligheid in de wijk beïnvloeden.

Het doel van de werkgroep is op zoek te gaan naar oplossingen voor genoemde problemen. Tevens kan deze werkgroep als aanspreekpunt fungeren voor de bewoners bij problemen binnen de openbare ruimte (afval, verlichting etc.).

 • Wat doet de werkgroep zo al?
 • Contact met de gemeente onderhouden voor zaken als afval, verlichting etc.
 • Contact met de wijkagent onderhouden omtrent veiligheid
 • De samenwerking met Nobelhorstschoon versterken
 • Samenwerking met de andere buurtschappen onderhouden
 • Voorlichting geven over het gemeentebeleid rondom afvalverwerking

Kom je de werkgroep versterken en zoek je samen met Petra en Claudia naar oplossingen voor deze uitdagingen?
Stuur een bericht naar het bestuur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een verkeersmaatje aanvragen

Om het verkeer te attenderen op het rijgedrag in de wijk kan er door leden, bij akkoord vanuit de buurtschap, zelf een verkeersmaatje worden aangeschaft. De aanschafkosten kunnen worden gedeclareerd bij de buurtschap. In principe worden aanvragen gehonoreerd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

 • Leden vragen een financiële bijdrage aan voor de aanschaf van een verkeersmaatje via het daartoe beschikbaar gestelde aanvraagformulier Financiële Bijdrage Vereniging;
 • Het idee om een verkeersmaatje in te zetten wordt gedragen door meerdere buurtbewoners;
 • Maximaal 1 verkeersmaatje, type Step2 Victor Veilig t.w.v. € 34,95 per huishouden;
 • Maximaal 4 verkeersmaatjes per veld binnen buurtschap Nobelhorst Zuid (De Houtzagerij / Het Eiland / De Boswachterij / Het Landgoed);
 • Bewoners zorgen ervoor dat het verkeersmaatje geen gevaar oplevert en plaatsen deze veilig op een groenstrook, erfafscheiding of stoeprand, zodanig dat het overige verkeer niet wordt gehinderd;
 • Bewoners zijn volledige verantwoordelijk voor de inzet van het verkeersmaatje en dragen zelf zorg voor een deugdelijke beveiliging tegen diefstal (bijv. kettingslot);
 • Met een watervaste stift wordt de straat/postcode en het huisnummer onder op de voet geschreven zodat het verkeersmaatje na baldadige verplaatsing of diefstal zijn weg naar huis kan terugvinden;
 • Bij gebruik van de bijbehorende vlag wordt deze deugdelijk vastgezet met een schroef om uittrekken te voorkomen;
 • Het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg, zonder een daartoe eventueel benodigde vergunning van de gemeente Almere geschiedt geheel op eigen risico;
 • Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade toegebracht door en tijdens het gebruik van verkeersmaatjes;
 • De verkeersmaatjes blijven eigendom van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.
 • De aanschafkosten kunnen middels een kopie van het aankoopbewijs worden ingediend bij de penningmeester van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid o.v.v. “Verkeersmaatje Victor Veilig”, vermeld hierbij tevens naam, adres en bankrekeningnummer.
Vorige pagina: Werkgroep spelen Volgende pagina: Werkgroep Groen