Werkgroepen & Voorzieningen

Één van de belangrijkste uitgangspunten van ons buurtschap is dat de initiatieven en de uitwerking en realisatie daarvan ligt bij de leden. Om dit goed uit te voeren zijn er meerdere werkgroepen actief binnen Buurtschap Zuid.

Een werkgroep bestaat uit meerdere leden die gezamenlijk werken aan een opdracht. Zodra de missie van de werkgroep is volbracht, wordt deze opgeheven.

Er zijn twee soorten werkgroepen:

  • Werkgroepen binnen Buurtschap Zuid om specifieke doelen binnen ons buurtschap te behalen. Deze werkgroepen worden door het bestuur van Buurtschap Zuid aangestuurd.  
  • Werkgroepen overkoepelend binnen de wijk Nobelhorst. Deze werkgroepen staan los van het bestuur en zijn geïnitieerd door enthousiaste bewoners. Waar nodig zal het bestuur van Buurtschap Zuid, Midden of Noord wel betrokken zijn om de plannen te ondersteunen in welke vorm dan ook.

Wil je zelf ook participeren en een bijdrage leveren binnen een werkgroep? Stuur een e-mail naar het bestuur voor meer informatie of meld je direct aan!

Uitgebreide informatie over de werkgroepen wordt binnenkort gepubliceerd op deze website.

Vorige pagina: Privacy Statement Volgende pagina: Buurtschuur